Russian Version German version English version Polish version Back Home Page
Contact
 › Contact
Filter Service Sp. z o.o.
ul. Sadowa 7A,
95-100 Zgierz, POLSKA
NIP: 732-19-41-833
Numer KRS: 0000116226
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 804 000,00 PLN
tel. (+48 42) 717-19-76
tel. (+48 42) 716-15-18
fax (+48 42) 717 15 15
e-mail: filter@filter-service.eu

Marketing Department
Sales Department

Zgierz, ul. Sadowa 4A
tel./fax (+48 42) 717-15-81
fax (+48 42) 715-44-33

Secretary
Beata Wosiecka
b_wosiecka@filter-service.eu
tel:+48 604 051 097
President
mgr Krzysztof Wojtas
kwojtas@filter-service.eu
V-ce President
dr inż. Jacek Krzyżanowski
j_krzyzanowski@filter-service.eu
V-ce President
mgr Adam Jabłoński
a_jablonski@filter-service.eu

Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegowanego Systemu Zarządzania 
Edward Masiera
e_masiera@filter-service.eu
tel: +48 606 25 10 11
Department Manager
Agnieszka Szer
a_szer@filter-service.eu
tel: +48 604 56 50 77
service: central region
Regional manager
Marcin Piestrzyniewicz
marcin.piestrzyniewicz@filter-service.eu
tel: +48 600 032 909
service: south-east region
Regional manager
Szymon Gębala
sz_gebala@filter-service.eu
tel: +48 600 548 237
service: north-east region
Sales Representative
Grzegorz Ostrowski
g_ostrowski@filter-service.eu
tel: +48 532 402 669
service: south-west region
Sales Department Manager
Agnieszka Piechocka
a_piechocka@filter-service.eu
tel: +48 604 51-60-73
Sales Department
Magdalena Piestrzyniewicz
m_piestrzyniewicz@filter-service.eu
tel: +48 694 888 290
Export/Import and International Business Manager
Anna Nykiel
a_nykiel@filter-service.eu
tel: +48 600 81-15-71
Deputy Export/Import and International Business Manager
Ewa Nykiel
e_nykiel@filter-service.eu
tel: +48 668 393 350